Експертиза холодної зброї

Об'єктами експертизи можуть бути екземпляри стандартного військового спорядження (багнети, кинджали, кортики, шаблі тощо).

Основним завданням експертизи є установлення належності до холодної зброї ножів, кинджалів, кастетів та подібних за призначенням предметів. Крім того, експертизою може вирішуватися питання про спосіб виготовлення зазначених предметів, зокрема чи використовувалося для їх виготовлення заводське обладнання.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є даний предмет холодною зброєю?
Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?
Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї?
Чи використовувалось при виготовленні даної холодної зброї заводське обладнання?

Дослідженню підлягає об'єкт, щодо якого перевіряють належність до холодної зброї.

(НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5 з наступними змінами та доповненнями)