Експертиза матеріалів документів

Основними завданнями експертизи матеріалів документів є:

Установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності.
Визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) належить матеріал документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів записів тощо)?
Чи мають спільну родову (групову) належність матеріали даного примірника друкованої продукції або документа (папір, клей, картон, фарбувальна речовина тощо) з матеріалами, вилученими з певного місця (склад, цех, квартира тощо)?
Чи належать надані аркуші паперу до різних партій випуску?
Чи написано текст фарбою з даної ємності?
Чи виготовлений рукописний текст у той час, яким датований документ?
У який період часу був виконаний рукописний текст у наданому документі?
В один чи різні періоди часу виконано рукописні тексти в наданих документах?
Чи в один період часу були виконані рукописні текст та підпис у наданому документі?