Завдання трасологічної експертизи

Основними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально визначених об'єктів за матеріально фіксованими слідами — відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об'єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо).

Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей слідоутворювальних об'єктів.

Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об'єктів.

Для вирішення ідентифікаційних завдань експерту необхідно надати: предмети зі слідами, а якщо вилучити їх неможливо, то копії слідів (зліпки, фотознімки); об'єкти, якими, за припущенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), могли бути залишені ці сліди; дані про час виявлення слідів, умови, у яких були об'єкти зі слідами до їх направлення на експертизу. Детальніше

Експертиза слідів злому, інструментів, виробів масового виробництва

Основним завданням експертизи є:
установлення конкретного екземпляра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента, агрегату за слідами його дії;
установлення механізму (способу) злому (іншої дії), напрямку, в якому проводився злом перешкоди (з внутрішнього або зовнішнього боку), типу (виду) виробу, що залишив слід, способу його виготовлення тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушено дріт тощо)?
Чи не залишено сліди злому, вилучені з різних місць подій, тим самим знаряддям?
Одним чи декількома знаряддями було вчинено злом?
Знаряддям якого виду вчинено злом?
З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено злом перешкоди (стіни, вікна, ґрат тощо)?
Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, свердління тощо)?
Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання?
Чи виготовлений(і) даний виріб (дані вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі тощо)?
Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу?
Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?
Яким способом відкривались або закупорювались пляшки (інша тара)?
Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювались етикетки (контрольні марки)?
Чи переклеювалися етикетки (контрольні марки)? Детальніше

Експертиза замикальних та запобіжних пристроїв

Об'єктами експертизи є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні пристрої (засоби).

Основними завданнями експертизи є встановлення факту і способу відмикання (злому) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того, — ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?
Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?
У який спосіб відімкнений (зламаний) замок?
Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки?
У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?
Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без пошкодження контрольного вкладиша?
Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Знаряддям якого виду зламано замок?
Чи зламано замок знаряддям, вилученим у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?
Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?
Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?
Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?
Чи розкривалась і обтискувалась повторно пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?
У який спосіб і за допомогою якого знаряддя була розкрита і повторно обтиснена пломба?
Чи можливо з даної пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?
Знаряддям якого виду розкривалась пломба?
Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних поверхнях пломби?
Чи не розкривалась пломба наданим знаряддям?
Чи були додержані правила пломбування при накладанні даної пломби?
У який спосіб відмикався (знімався) та повертався на місце даний контрольний пристрій? Детальніше