Нормативна база

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

Процесуальні питання призначення, проведення, оформлення результатів та використання судових експертиз:

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

Питання відповідальності судового експерта:

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

Існування судової експертизи в державі:

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ»
ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство юстиції України

Атестація судових експертів:

ПОЛОЖЕННЯ про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
ПОЛОЖЕННЯ про кваліфікаційні класи судових експертів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України
Наказ Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

Атестація методик:

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз
ПОРЯДОК ведення Реєстру методик проведення судових експертиз

Організаційне і науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності:

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
ПОЛОЖЕННЯ про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Фінансове забезпечення судово-експертної діяльності:

ПОСТАНОВА від 1 липня 1996 р. № 710

Роз'яснення судами законодавства з судово-експертної діяльності

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 30 травня 1997 р. №8 Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах
РОЗ'ЯСНЕННЯ ВИЩОГО АРБІТРАЖНОГО (ГОСПОДАРСЬКОГО) СУДУ УКРАЇНИ від 11.11.98     N 02-5/424 Про деякі питання практики призначення судової експертизи
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ від 16.11.2001 N01-8/1227 Про деякі питання призначення і проведення судової експертизи у зв'язку з прийняттям Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"