Експертиза речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи мають походження матеріали та/або хімічні речовини з певного джерела ?
Яка хімічна пророда речовини, наданої на дослідження ?
Чи є на об'єктах, наданих на експертизу (пробу грунту, води тощо) сліди шкідливих  небезпечних) речовин ? Якщо так, то яких саме ? Який хімічний клас небезпеки цих сполук ?
Чи можливо утворення шкідливих хімічних сполук з наданих на дослідження зразків речовин ?
Завдяки яктим діям (умовам, впливу) були утворенінадані на дослідження зразки речовин?
Чи є на вказаних зразках хімічно небезпечні речовини ? Якщо так, то яка їхня концентрація, джерело їх походження та чи є перевищення їх концентрацій порівняно з нормуємими концентраціями ?

Яка природа речовини, наданої на дослідження?
Чи є нашарування спеціальних хімічних речовин (наприклад — їдких, люмінофорів, отруйних речовин подразнюючої дії та ін.) на предметах-носіях (грошових купюрах, змивах з рук тощо)?
Чи мають надані речовини спільну родову належність?

Експертиза спиртовмісних рідин

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є в даній ємності (склянці, банці тощо) або на поверхні предмета (на одязі, папері) сліди рідин, що містять спирт?
Чи належить дана рідина до міцних алкогольних напоїв? Якщо належить, то до якого їх виду, та чи відповідає ця рідина вимогам ДСТУ або іншим нормативам?
Чи є дана рідина етиловим спиртом та чи відповідає вона вимогам ДСТУ?
Чи мають дані зразки спиртових рідин спільну родову (групову) належність?
Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртова рідина?
Чи придатний даний пристрій для виготовлення міцних спиртних напоїв?
Чи відповідає за своїми характеристиками алкогольний напій у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?