Електротехнічна експертиза

10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

Даний вид експертизи проводиться з метою дослідження роботи електромережі та електрообладнання, встановлення причин виникнення в них аварійних режимів та ін.

До основних завдань електротехнічної експертизи належать:

встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини;
аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.

Об'єкти електротехнічної експертизи:

електрообладнання, електроприлади та їх фрагменти;
електропровід, кабелі;
пристрої електрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі);
електрокомутуючі пристрої тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Які технічні характеристики досліджуваних елементів електроустановки, електроприладу?
Чи перебувають електроустановка, електроприлад у справному стані, а якщо ні, то які причини несправності?
Чи виникла несправність у результаті порушення технології виготовлення, неправильної експлуатації або з інших причин?
Чи відповідає переріз електропроводки даній потужності? Які характеристики електропроводки, ізоляційного покриття? Чи відповідає електропровід на об'єкті, що досліджується, вимогам правил обладнання електроустановок (ПОЕ)?
Чи відповідають характеристики пристрою електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача) вимогам ПОЕ? Які характеристики пристрою електрозахисту?
Якими мають бути електрострумові навантаження на кабельні вироби на окремих ділянках електромережі за штатних режимів роботи? Чи працювали окремі ділянки електромережі в режимі струмового перевантаження, і якщо це так, то яка була його величина?
Чи є сліди змін, переробок у вузлах і деталях пристрою електрозахисту, і якщо це так, то як це відбилося на їх характеристиках?
Чи є на представлених речових доказах ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикання, тощо)?
Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електропристрою?
Та інше.

Експертиза з питань землеустрою

Основними завданнями експертизи з питань землеустрою є:

— визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
— визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
— визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам;
— визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

    Чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам?
Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам нормативно-правових актів?

Для вирішення питань експертизи з питань землеустрою експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної документації та документації із землеустрою на земельні ділянки.

Оціночно-земельна експертиза

Основними завданнями оціночно-земельної експертизи є:

експертна грошова оцінка земельних ділянок;
експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -½, -¼ тощо) земельної ділянки?
Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?