Експертиза давності документа

В Запорізькому відділенні Днпропетровського НДІ судових експертиз проводиться такий вид експертиз, як встановлення давності документа.

Вказаний вид експертизи застосовується для визначення фактичного періоду виготовлення документа. Це досить популярний вид дослідження, оскільки до судів нерідко надаються підроблені документи — довідки, договори, протоколи, акти, медична документація, документи бухгалтерського обліку. Експертиза давності виконання документа має можливість виявити підробки документів, ґрунтуючись на розбіжності дати, зазначеної в документі, і періоду часу, коли фактично і був створений документ.

Експертиза давності документа є одним з видів технічної експертизи документів, але здійснюється фізико-хімічними методами, внаслідок чого, її виділяють в окремий вид досліджень через особливості в процесі проведення досліджень.

Часто трапляється так, що в ході судового розгляду сторонни надають документи, які нібито встановлюють правовідносини сторін на момент здійснення правочину. Такі документи можуть бути сфабриковані безпосередньо в процесі розгляду справи, після подачі позову або передачі справи до суду. Господарські, цивільні та інші договори можуть бути змінені вже після їх підписання. Особливо це важливо у випадках втрати одним із контрагентів свого примірника договору. Наприклад, у випадку втрати одним із подружжя свого примірника шлюбного договору інший з подружжя може внести невигідні для першої умови. Для встановлення істини в таких ситуаціях призначаються експертизи давності створення документів.

Подібні дослідження можуть проводитися у двох напрямках. У першому випадку аналізується давність всього документа вцілому. Фахівець може встановити, що представлений на експертизу екземпляр виконаний в певний період часу. В інших випадках визначається відносна давність окремих частин одного і того ж документа. До такого дослідження вдаються, якщо є підозра, що документ був підписаний пізніше (або раніше) написання основного тексту або якщо в документ були додані фрагменти після його візування.

Призначити експертизу давності складання документа може уповноважена особа (слідчий, суддя), спираючись на обставини розслідуваної справи. Також ініціювати дослідження може будь-яка зацікавлена особа, учасник судового процессу або його представник.

Основні напрямки експертизи давності документа.

Експертиза давності складання документа шляхом дослідження послідовності виконання відбитків печаток, тексту та штрихів записів в документі. Печатки, штампи та підписи (записи) можуть бути внесені в документ в різний час. Можливо встановити в якій послідовності були нанесені реквізити в документі.

Експертиза давності документа за допомогою порівняння зразків. Для встановлення часу написання або друку документів беруться зразки, достовірно створені в той чи інший час. Це можливо при наявності великих масивів документів. Наприклад, якщо на експертизу представлений документ організації зі значним документообігом, то для порівняння вилучаються зразки офіційних паперів, складених у різний час. Це дозволяє визначити рівень і обсяг змін, що відбулися і скласти висновок про час, що пройшов з моменту створення спірного документа. Зразки паперів, взятих для порівняння, повинні бути виконані за допомогою тих же одиниць офісної техніки (принтери, копіювальні машини), написані тими ж кульковими або гелієвими ручками. Штемпельна фарба печаток на зразках також повинна збігатися з тією, що використана в спірному документі. Якщо всі надані зразки не збігаються зі спірним документом, то застосовуються інші методики аналізу давності створення документа або ж складається висновок про неможливість проведення експертизи.

Експертиза давності документа за допомогою порівняння спірного документа з матеріалами спеціально зібраного архіву примірників написів, відбитків і друкованих текстів. Це найбільш сучасний спосіб експертизи документів. До того ж застосування цього методу дозволяє підвищити точність визначення дати створення або зміни документів. Тим не менш, у цієї методики є і своя темна сторона. Справа в тому, що процесс створення бази даних еталонних зразків може займати значний час і споживає величезну кількість трудових ресурсів. Це, з рештою, значно підвищує вартість дослідження.

Предмети (матеріали) дослідження при виконанні експертизи давності створення документа.

У процесі визначення давності виконання документа аналізу піддаються рідкі та напіврідкі (в'язкі) матеріали, за допомогою яких написаний або надрукований документ:

— пишучий склад гелієвих і кулькових ручок;

— чорнило для струменевих принтерів;

— фарби для штемпельних подушок (для виконання відбитків печатки).

Принципи дослідження всіх перерахованих матеріалів схожі. Для визначення давності використовують порівняльну ступінь висихання цих матеріалів. Справа в тому, що всі вони містять органічні розчинники (найчастіше це фенілгліколь). Органічні розчинники випаровуються поступово за певний час. У процесі експертизи давності виконання записів в документах, за допомогою спеціальної техніки та особливих методів визначається ступінь випаровування органічних розчинників та будується докладний графік випаровування (старіння). Цей графік дозволяє встановити приблизний час створення документів.

Не можливо встановити давність створення реквізитів документів, які не містять органічних розчинників – тексти лазерних принтерів, матеріали письма на водній основі.

Об'єкти дослідження при виконанні експертизи давності документа.

Експертиза давності створення документа застосовується до наступних об'єктів:

підписи, внесені в документ від руки;

рукописні тексти (найчастіше розписки, довіреності, цивільні договори позики або оренди);

тексти, які надруковані на струменевих принтерах;

відбитки штампів, печаток, штемпелів.

Методи проведення експертизи давності створення документів.

 Методи для проведення експертизи давності документів багато в чому збігаються з методами технічної експертизи документів, однак мають відмінності в процедурі застосування.

1) Органолептичний метод. Дозволяє аналізувати і оцінювати якості об'єктів довкілля на основі даних, отриманих за допомогою органів чуття (зору, нюху, слуху, смаку і дотику). Органолептичний метод дозволяє візуально оцінити багато характеристики досліджуваного документа — колір, блиск, фактуру матеріалу та ін.

2) Мікроскопічний метод. Застосовуються в основному для визначення черговості нанесення написів і відбитків штампів, а також для дослідження морфології матеріалів.

3) Хімічний метод. Дозволяє проаналізувати склад матеріалів документів, визначити основні властивості речовин і спрогнозувати зміну властивостей в часі.

4) Метод хроматографії. Визначає динаміку процесів випаровування органічних розчинників у складі матеріалів документів.

5) Спектрометричний метод. Призначений для визначення складу матеріалів документів, а також для встановлення наявності в них певних домішок, які є підставою для складання тих чи інших висновків.

6) Метод, заснований на використанні сучасних інформаційних технологій. Комп'ютерні системи аналізу документів також широко використовуються в даних видах досліджень.

Випадки, коли неможливо провести експертизу давності документів.

Незважаючи на великий список методів дослідження і стрімкий розвиток сучасних технологій, у ряді випадків все ж не можна встановити давність створення спірного документа. Це може бути пов'язано з обставинами виготовлення документа, умовами його зберігання, специфічними властивостями використаних при створенні документа матеріалів. На жаль, експертиза давності створення документів є неможливою в таких ситуаціях:

— несвоєчасне надання документів для дослідження. Після певного часу випаровуються всі летючі фракції пишучих складів, чорнила і фарб, в результаті чого отримання інформації про давність їх нанесення стає неможливим;

— відсутність достатньої кількості зразків для проведення порівняльного аналізу. Якщо для аналізу надано єдиний документ, іншими документами для порівняння ініціатор експертизи не володіє, а в архіві зразків відсутні відповідні екземпляри;

— неналежний стан документа. Якщо в результаті неправильного зберігання або навмисного псування документ значно видозмінений. Якщо втрачені первинні характеристики документа. Забруднені, вицвілі, ламкі, покриті цвіллю документи не підлягають експертизі визначення терміну давності.

Питання, які вирішуються фахівцями з експертизи давності документа.

Чи відповідає давність виконання документа, вказаній на ньому даті?

Чи є ознаки пізнішого внесення поправок (дописок, допечток) в документ?

Чи можливо, що підпис у документі виконано друкарськими речовинами, виробленими в недавній час (кілька років)?

Чи можливо, що документ певної давності був підписаний саме такими друкарськими засобами?

Яка черговість внесення обов'язкових реквізитів документа?

Чи міг документ бути створений раніше певного року?

Яка давність нанесення відбитку печатки в документі?

Яка черговість нанесення реквізитів в документі?

Чи виконані певні частини рукописного документа одночасно чи в різний час?

Чи наявні в документі дописки, коментарі, виправленя, які не збігаються за давністю виконання основного тексту документа?

 

Джерело: www.kise.ua