Історія утворення

Дніпропетровський науково – дослідний інститут судових експертиз (далі — Інститут) заснований в 2002 році згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 341-р із сучасною назвою на базі Дніпропетровського відділення Харківського науково – дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса. Зоною обслуговування Дніпропетровського науково – дослідного інституту судових експертиз є Дніпропетровська та Запорізька області.

Інститут є державною спеціалізованою установою, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про судову експертизу”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, іншими законами України, процесуальним законодавством України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства юстиції України, іншими нормативно–правовими актами.

Напрямки діяльності Інституту:
— проведення судових експертиз, призначених у кримінальних провадженнях, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, виконавчих провадженнях;
— наукова робота в галузі судової експертизи і криміналістики і впровадження її результатів в експертну, слідчу і судову практику;
— проведення експертних досліджень при вирішенні питань, що виходять за рамки судочинства із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень;
— підготовка фахівців у галузі судової експертизи і підвищення кваліфікації експертних кадрів;
— науково-інформаційна і методична діяльність.

З метою забезпечення потреб правоохоронних органів і судів у проведенні судових експертиз, зосередження кваліфікованих експертних кадрів на місцях та наближення експертних установ Міністерства юстиції України до органів слідства і судів у місті Запоріжжі та Запорізькій області, наказом Міністерства юстиції України від 05 липня 2012 року № 1002/5 утворено Запорізьке відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У відділенні виконуються наступні види експертиз:
— почеркознавча;
— технічна експертиза документів;
— трасологічна;
— експертиза холодної зброї;
— балістична;
— автотехнічна;
— транспортно — трасологічна;
— будівельно-технічна;
— економічна.