Експертиза реквізитів документів

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
Установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту.
Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл.
Установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами.
Визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.
Установлення цілого за частинами документа.
Установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки.
Ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
Чи була замінена в документі фотокартка?
Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?
Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
Який зміст знебарвленого тексту?
Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?
Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?
Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?
Чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний час?
У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?
Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?
Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?
Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Чи намальовано бланк документа даною особою?
Чи вирізана печатка, відтиск якої є на даному документі, певною особою?
Чи певною особою надруковано наданий машинописний текст?