Балістичні дослідження

Експертні дослідження та експертизи за кримінальними провадженнями проводяться за спеціальностями:
дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей;
дослідження боєприпасів слідів пострілу;
дослідження ситуаційних обставин пострілу.

До основних завдань балістичної експертизи належать:
установлення конкретного екземпляра вогнепальної зброї за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах;
визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї і боєприпасів;
визначення технічного стану зброї, боєприпасів і придатності їх до стрільби;
установлення можливості пострілів без натискання на спусковий гачок;
установлення належності саморобних стріляючих пристроїв і патронів до них до вогнепальної зброї і боєприпасів;
установлення способу виготовлення саморобних вогнепальних пристроїв;
установлення обставин, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї (факту стрільби після останнього чищення і змащування зброї, кількості пострілів, відстані, з якої стріляли, напрямку пострілу, взаємного положення зброї та перешкоди тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи вистріляна куля (шрот, картеч) з даного екземпляра зброї (пістолета, рушниці, обріза тощо)?
Чи відстріляні дані гільзи зі зброї, наданої для дослідження?
Чи вистріляні дані кулі (гільзи) з одного екземпляра зброї?
Чи справна дана зброя? Якщо ні, то які вона має несправності? Чи виключають ці несправності можливість пострілу?
З якої зброї (вид, система, модель) вистріляна дана куля (або декілька куль)?
До якої зброї (вид, система, модель) належить відстріляна гільза (або декілька гільз)?
Чи були надані куля і гільза до пострілу частинами одного патрона?
Чи є вогнепальною зброєю предмет, вилучений у підозрюваного?
Яким способом (промисловим чи саморобним) виготовлено предмет (зброя, патрон), вилучений у підозрюваного?
До якого виду, системи, моделі, калібру належить дана вогнепальна зброя?
Чи є боєприпасом патрон, вилучений у підозрюваного?
До зброї якого виду, системи, моделі, калібру призначено патрон, вилучений у підозрюваного?
Чи міг з даної зброї за певних умов (наприклад, при падінні її на ґрунт, підлогу тощо) бути здійснений постріл без натискання на спусковий гачок?
Чи стріляли з даної зброї після її останнього чищення і змащування?
Який порох (вид, марка) застосовано при останньому пострілі з даної зброї?
Якою кулею (шротом, картеччю) зроблено останній постріл з гладкоствольної рушниці (обріза)?
З гладкоствольної зброї якого калібру вистрілено кулю (шрот, картеч, пиж), вилучену на місці події (з трупа потерпілого під час проведення судово-медичних досліджень)?
Чи є дане пошкодження вогнепальним?
Кулею якого калібру, типу (оболонковою, напівоболонковою тощо) утворено пошкодження?
Яким є дане пошкодження — вхідним чи вихідним?
У якому напрямку і з якої відстані зроблено постріл, що утворив пошкодження на об'єкті, вилученому з місця події?
Яким було положення зброї відносно потерпілого (перешкоди)?

Дослідження цих питань відносно вогнепальних пошкоджень на одязі, пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень людині, належить до компетенції відділень медичної криміналістики бюро судово-медичної експертизи. В окремих випадках (коли визначаються дистанція, напрямок пострілу тощо) такі питання вирішуються комплексною судово-медичною та судово-балістичною експертизою. Провідною установою слід призначити бюро судово-медичної експертизи.

Експертові з урахуванням характеру питання надаються: зброя, усі патрони, гільзи, кулі, шрот, пижі, які приєднані до справи як речові докази, порівняльні матеріали, предмети зі слідами пострілу.

Усі надані об'єкти повинні мати на упаковці або на прикріплених до них бирках індивідуальні позначки (найменування, кількість, місця виявлення, наприклад: «шрот, що вилучений з трупа A., 4 шротини»). На предметах з пошкодженнями мають бути орієнтувальні позначки (зовнішній, внутрішній бік; верх, низ тощо).

Для вирішення питань про обставини пострілу (напрямок, дистанція, взаємне положення зброї та перешкоди тощо) експерту надаються предмети, на яких є сліди пострілу.

Крім об'єкта дослідження, експерту надсилаються протоколи слідчих оглядів, відтворення обстановки й обставин події, інших слідчих дій або виписки з них, що містять відомості, які можуть мати значення для вирішення поставлених питань. Допускається виклад цих відомостей у документі про призначення експертизи (залучення експерта).

Якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), не має можливості самостійно визначити дані, про які треба повідомити експерта, або сформулювати питання, для отримання відповідних роз’яснень (консультацій) залучається експерт-спеціаліст.

Якщо у справі раніше проводились судово-медичні та інші експертизи, пов'язані з даною експертизою, експерту надаються акти цих експертиз, фотознімки, рентгенограми, схеми тощо.

Зброю, яка направляється на експертизу, необхідно розрядити. Якщо прийомами, які звичайно застосовуються, розрядити її неможливо, то частини ударно-спускового механізму приводяться в положення, яке унеможливлює випадковий постріл. На упаковці мають бути зроблені попереджувальні написи.

Речові докази упаковуються окремо. При цьому повинен бути забезпечений захист їх від забруднення, пошкоджень та взаємного контакту у процесі транспортування. Дульний зріз зброї закривається чистою білою тканиною і обв'язується.

Вогнепальна зброя та боєприпаси надаються на експертизу органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), особисто або його (її) представником. Їх пересилка поштою не допускається.

(НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5 з наступними змінами та доповненнями)