Експертиза замикальних та запобіжних пристроїв

Об'єктами експертизи є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні пристрої (засоби).

Основними завданнями експертизи є встановлення факту і способу відмикання (злому) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того, — ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?
Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?
У який спосіб відімкнений (зламаний) замок?
Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки?
У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?
Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без пошкодження контрольного вкладиша?
Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Знаряддям якого виду зламано замок?
Чи зламано замок знаряддям, вилученим у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?
Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?
Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?
Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?
Чи розкривалась і обтискувалась повторно пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?
У який спосіб і за допомогою якого знаряддя була розкрита і повторно обтиснена пломба?
Чи можливо з даної пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?
Знаряддям якого виду розкривалась пломба?
Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних поверхнях пломби?
Чи не розкривалась пломба наданим знаряддям?
Чи були додержані правила пломбування при накладанні даної пломби?
У який спосіб відмикався (знімався) та повертався на місце даний контрольний пристрій?

Якщо об'єктом дослідження є замки, експерту, крім замків, направляються відмички й інші предмети, які могли використовуватися для відмикання або злому замка, а також усі ключі від цих замків.

Замки надаються на дослідження у тому стані, у якому вони знайдені на місці події та вилучені. Устромляти у замкову щілину будь-які предмети (у тому числі штатні ключі), а також проводити інші експерименти із замками до їх експертного дослідження забороняється.

Вилучення замків із сейфів та інших сховищ слід доручати експертові (спеціалістові).

Для вирішення питання про те, чи розкривалась пломба, експертові надаються сама пломба, пломбувальні лещата, якими її повинні були пломбувати, або експериментальні пломби, обтиснені цими лещатами.

Щоб забезпечити проведення експертних експериментів, слід надати експертові 10-15 необтиснених пломб, аналогічних тим, що досліджуються, а також зразки матеріалів (дріт, шпагат, шнур), які використовувались при опломбовуванні.

(НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5 з наступними змінами та доповненнями)