Електротехнічна експертиза

10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

Даний вид експертизи проводиться з метою дослідження роботи електромережі та електрообладнання, встановлення причин виникнення в них аварійних режимів та ін.

До основних завдань електротехнічної експертизи належать:

встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини;
аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.

Об'єкти електротехнічної експертизи:

електрообладнання, електроприлади та їх фрагменти;
електропровід, кабелі;
пристрої електрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі);
електрокомутуючі пристрої тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Які технічні характеристики досліджуваних елементів електроустановки, електроприладу?
Чи перебувають електроустановка, електроприлад у справному стані, а якщо ні, то які причини несправності?
Чи виникла несправність у результаті порушення технології виготовлення, неправильної експлуатації або з інших причин?
Чи відповідає переріз електропроводки даній потужності? Які характеристики електропроводки, ізоляційного покриття? Чи відповідає електропровід на об'єкті, що досліджується, вимогам правил обладнання електроустановок (ПОЕ)?
Чи відповідають характеристики пристрою електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача) вимогам ПОЕ? Які характеристики пристрою електрозахисту?
Якими мають бути електрострумові навантаження на кабельні вироби на окремих ділянках електромережі за штатних режимів роботи? Чи працювали окремі ділянки електромережі в режимі струмового перевантаження, і якщо це так, то яка була його величина?
Чи є сліди змін, переробок у вузлах і деталях пристрою електрозахисту, і якщо це так, то як це відбилося на їх характеристиках?
Чи є на представлених речових доказах ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикання, тощо)?
Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електропристрою?
Та інше.