Експертиза речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи мають походження матеріали та/або хімічні речовини з певного джерела ?
Яка хімічна пророда речовини, наданої на дослідження ?
Чи є на об'єктах, наданих на експертизу (пробу грунту, води тощо) сліди шкідливих  небезпечних) речовин ? Якщо так, то яких саме ? Який хімічний клас небезпеки цих сполук ?
Чи можливо утворення шкідливих хімічних сполук з наданих на дослідження зразків речовин ?
Завдяки яктим діям (умовам, впливу) були утворенінадані на дослідження зразки речовин?
Чи є на вказаних зразках хімічно небезпечні речовини ? Якщо так, то яка їхня концентрація, джерело їх походження та чи є перевищення їх концентрацій порівняно з нормуємими концентраціями ?

Яка природа речовини, наданої на дослідження?
Чи є нашарування спеціальних хімічних речовин (наприклад — їдких, люмінофорів, отруйних речовин подразнюючої дії та ін.) на предметах-носіях (грошових купюрах, змивах з рук тощо)?
Чи мають надані речовини спільну родову належність?