Міжвідомчий науково-практичний семінар

Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз 21.04.2015 проведений міжвідомчий науково-практичний семінар «IV Бергерівські читання. Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасологічних та балістичних експертиз», присвячений пам’яті відомого вченого-криміналіста В.Є.Бергера.

Порядок проведення семінару

Вітальне слово директора Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, доктора юридичних наук Рувіна Олександра Григоровича.

Вступне слово заступника директора Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України Голікової Тетяни Дмитрівни.

Необхідність постійного вдосконалення нормативно-методичного забезпечення судової експертизи: нагальне завдання сьогодення.
Головченко Людмила Миколаївна, помічник директора Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук

Щодо призначеності та придатності як критеріїв віднесення об’єктів до предметів злочину.
Гуменський Олександр Анатолійович, головний фахівець Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ

Шляхи удосконалення методичного забезпечення трасологічної експертизи.
Полтавський Андрій Олександрович, помічник директора Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

До питання актуалізаціЇ змісту науки трасології на сучасному етапі.
Молибога Микола Павлович, провідний науковий співробітник Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук

До питання про результати апробації методики рельєфних знаків.
Науменко Сергій Миколайович, старший науковий співробітник Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Загальнометодичні проблеми криміналістичного дослідження ознак закоркування пляшок з пластиковими пробками.
Гришко Катерина Анатоліївна, провідний судовий експерт Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Перспективи розвитку експертних досліджень нових засобів контролю доступу з метою визначення їх відповідності до основного призначення.
Якименко Роксана Валентинівна, судовий експерт Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Особливості виявлення механічних пошкоджень, що утворились під час встановлення кранів холодного та гарячого водопостачання.
Грабар Олександр Анатолійович, судовий експерт Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Про ознаки перенесення слідів рук з різних поверхонь.
Родюкова Олена Сергійовна, судовий експерт Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Особливості криміналістичного дослідження бітумних та полімерних пломб на лічильниках електроенергії.
Сапронов Олександр Олександрович, судовий експерт Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

До питання вдосконалення положень Кримінального кодексу України та організації судової експертизи зброї та слідів і обставин її використання.
Гамов Дмитро Юрійович, експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Деякі аспекти класифікації сучасної гладкоствольної вогнепальної зброї.
Кофанова Олена Сергіївна, викладач кафедри криміналістичних експертиз Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, кандидат юридичних наук

Актуальні питання удосконалення критеріїв віднесення вогнепальної зброї до категорії мисливської.
Коломієць А.В., судовий експерт Запорізького відділення Дніпропетровского інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Вогнепальна зброя як об’єкт культурної спадщини.
Садченко Олександр Олексійович, професор кафедри криміналістичних експертиз Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, кандидат юридичних наук, доцент

Актуальні питання удосконалення методичного забезпечення комплексних судово-балістичних експертиз.
Василенко Григорій Петрович, завідувач відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Альтернативні критерії оцінки уражуючих властивостей зброї травматичної дії.
Коломійцев Олександр Вікторович, провідний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса, кандидат технічних наук

Деякі аспекти виникнення експертних помилок при проведенні судово-балістичних досліджень.
Кофанов Андрій Володимирович, професор кафедри Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент

Особливості виявлення ознак переобладнання мисливського карабіну (Сайга 7,62×39) для стрільби в автоматичному режимі.
Гончаров Юрій Федорович, судовий експерт Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України

Щодо механізму утворення слідів на гільзах, стріляних в саморобній вогнепальній зброї.
Приходько Юрій Павлович, старший викладач кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ
Сизоненко Антон Степанович, начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, кандидат юридичних наук

Автоматизована балістична ідентифікаційна система «Таис», як допомога при розслідуванні та розкритті злочинів.
Мельник Роман Володимирович, головний експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук

Деякі проблемні аспекти експертизи метальної холодної зброї.
Кобилянський Олег Леонідович, доцент кафедри криміналістичних експертиз Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, кандидат юридичних наук, доцент
Антонюк Поліна Євгенівна, начальник кафедри криміналістичних експертиз Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, кандидат юридичних наук

Заключне слово директора Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, доктора юридичних наук Рувіна Олександра Григоровича.